Anleggsgartner Lyng, Høntorp & Svendby

Telefon 913 96 684 / 478 24 632 I post@lyngogsvendby.no

Hvem er Anleggsgartner Lyng, Høntorp & Svendby? 

Anleggsgartner Lyng, Høntorp & Svendby eies og drives av Johnny Lyng, Rune Høntorp og Gudmund Svendby. Vi startet opp sammen i 2005, men hadde erfaring fra bransjen lenge før det! Vi er åtte ansatte som reiser rundt omkring på alle typer oppdrag innen vårt fagfelt, som er:

  Grunnarbeid for garasjer, murer og steinlagte arealer.
  Oppsetting av støttemurer.
  Legging av belegningsstein, smågatestein og storgatestein.
 Setting av alle typer kantstein.
 Setting av trapper i stein eller treverk.
 Opparbeidelse av grøntarealer.
 Dreneringsarbeider.
 Montering av levegger, treplattinger og gjerder.


Vi har et samarbeider med Askim Naturstein for levering av alle typer steinprodukter.
Akershus, Østfold og Osloregionen er vårt hovedarbeidsområde, men vi er også innom Hedmark og Oppland
Vi reiser ut på befaring for å gi pris på arbeider.


Ring oss for en befaring!

 Johnny 91 39 66 84
Oslo og Østfold

Rune 90 96 92 72
Oslo og Østfold

Gudmund 47 82 46 32
Oslo og nordover 

Anleggsgartner Lyng, Høntorp & Svendby
Svendby 114, 2093 Feiring

Askim Naturstein AS

Vangsveien 6
1814 Askim

Hjemmeside opprettet av