Anleggsgartner Lyng, Høntorp & Svendby

Telefon 913 96 684 / 478 24 632 I post@lyngogsvendby.no

VI UTFØRER

Vi er ni ansatte som reiser rundt omkring på alle typer oppdrag innen vårt fagfelt, som er:

 Grunnarbeid for garasjer murer og steinlagte arealer

 Oppsetting av støttemurer

 Dreneringsarbeider

 Legging av belegningsstein,
smågatestein og storgatestein


 Setting av alle typer kantstein

 Opparbeidelse av grøntarealer


 Montering av levegger, treplattinger og gjerder


 Setting av trapper i stein eller treverk

Anleggsgartner Lyng, Høntorp & Svendby
Svendby 114, 2093 Feiring

Askim Naturstein AS

Vangsveien 6
1814 Askim

Hjemmeside opprettet av