Stein kan brukes til alt!

Det finnes ingen grenser for hva stein kan gjøre med uteområdet ditt. Belegningsstein, kantstein, brostein, skifer, granitt, singel, pukk m.m.
Spør oss om råd hvis du er i tvil!